Expertise

CONSULTANCY

ADVIES

KENNIS


Consultancy

We zijn altijd op zoek naar manieren om waarde toe te voegen aan onze klanten. In onze ogen is de meest effectieve manier om dat te doen door partner te worden. In al onze projecten zoeken we samen met onze klant de beste aanpak en veranderen we de kijk op de business. We pakken samen de verantwoordelijkheid om duurzaam te verbeteren.

 

We werken graag samen binnen het spectrum van procesmanagement en verbetertrajecten. We dagen onze klanten uit om samen met ons de top te bereiken. De schouders er onder en mens en proces samen slim verbeteren.

 

 • Procesmanagement
 • Procesanalyses
 • Procesbeschrijvingen
 • verbetertrajecten
 • implementatie software en systemen

OPLEIDINGEN

TRAININGEN

MAATWERK


Opleiding & Training

Vanuit het door vABC ontwikkeld model Bedienen en Beheersen hebben we opleiden en trainen onder het licht gehouden. De vervangingsvraag in de sector door vergrijzing, neemt toe. De vraag naar snel trainen (Bedienen) van (flex) personeel neemt sterk toe. Daarnaast is ook de vraag naar ervaren (Beheersen) personeel groot. Het gaat dan vaak om operatorfuncties waarbij kennis een noodzakelijke voorwaarde is naast het vakmanschap als operator.

Bedienen: Daar is de TWI methode van onze partner TWI Company het beste om in te zetten.

Beheersen: Hiervoor werken we als partner met onze relaties samen hun personeel te leren Presteren met de Kennis die in huis is. De bestaande kennis wordt samen met onze collega’s vertaald naar verschillende manieren om Kennis over te dragen aan personeel op de werkvloer!

 • Competentiescan
 • Training/opleiding op maat (eventueel in company)
 • Landelijk erkende MBO diploma’s (niveau 1, 2 3 en 4)
 • Certificaten in (communicatieve) vaardigheden
 • Certificaten van WCM technieken
 • Certificaten HACCP
 • Certificaten TWI schrijver en trainer (uitgevoerd door TWI Company)

Klachtenprocedure

vABC O&T is al dochter van vABC BV verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opleidingen van vABC  BV. vABC O&T doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen. vABC O&T neemt daarbij de volgende procedure in acht.

 1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij vABC O&T. Onder ’tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

 1. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk aan vABC O&T kenbaar gemaakt te worden via:

vABC O&T. t.a.v. Klachtenafdeling / Mirjam Hakvoort Randweg 25 8304 AS Emmeloord

vABC O&T neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. vABC O&T adviseert de cursist daarom om de klacht aangetekend te versturen. De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)cursist de cursus (variant), de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. vABC O&T zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

 1. Privacy

Een klacht zal door vABC O&T altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Bevestiging klacht

vABC O&T zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn van vier weken waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

 1. Onderzoek klacht

vABC O&T verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen vier weken maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen. De klacht wordt mede beoordeeld door een onafhankelijke derde, mr K. Benchaib van Ter Haar & Pater Advocaten te Emmeloord. Het oordeel van de onafhankelijk derde is bindend. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld door vABC O&T.

 1. Reactie op het onderzoek

vABC O&T sales verantwoordelijke zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

 1. Registraties

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens 5 jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

 

SOFTWARE TOOLS

IMPLEMENTATIE

MAATWERK


Software tools

ALOS
Vanuit de LEAN gedachte en de behoefte om processen te monitoren hebben we de afgelopen jaren ALOS ontwikkeld. ALOS combineert methoden zoals 2-Bin, Kan Ban en Heijunka in 1 systeem. De rapportage is sterk visueel gemaakt en volledig real time. Op ieder moment kun je zien wat er in de productie of het proces gebeurd en waar een order is. Maar ook magazijnen en voorraden zijn real time zichtbaar. Voordat orders worden ingepland wordt al berekend of er voldoende voorraad is en of de machines beschikbaar zijn om de levertijd te realiseren. Bij afwijkingen worden direct verantwoordelijken gewaarschuwd. ALOS zit als een flexibele schil om bestaande ERP systemen heen en kan binnen zeer korte doorlooptijden worden geïmplementeerd. Meer weten? Neem contact met ons op of download de whitepaper.

vABC eLearning
Ons eLearning platform is ontwikkeld en bedoeld voor het inrichten van e-learning pakketten voor bijvoorbeeld de ondersteuning van interne BBL opleidingen. Daarnaast is het ideaal voor het vastleggen van werkstandaarden die volgens TWI 2.0 zijn gemaakt en uitstekend te gebruiken om kennis in op te slaan. eLearning is zo ingericht dat medewerkers of cursisten getoetst kunnen worden op kennis. Koppelingen zijn mogelijk naar kennis-en opleidingsmatrixen. Tevens wordt het eLearning platform gebruikt voor oa HACCP herhaaltrainingen voor HACCP certificering, maar ook voor overige certificeringen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid. Het systeem houdt exact bij wie welke training wanneer heeft gedaan en kan zelfs worden gebruikt als bewijslast.