Bolscher

 

UITDAGING: 

Sneller goed ingewerkte medewerkers aan de lijn

AANPAK:

Ook bij Bolscher is de TWI 2.0 methode geïntroduceerd en doorgevoerd. Per afdeling is er een analyse en plan van aanpak gemaakt om in kaart te brengen waar er getraind en verbeterd kon worden.

Op elke afdeling zijn uiteindelijk TWI Trainers getraind die zelfstandig hun mensen zelf kunnen trainen. vABC kan waar nodig inspringen en nieuwe trainers opleiden in de nabije toekomst.

RESULTAAT:

In house opgeleide TWI trainers die afhankelijk van de vraag en behoefte zelf mensen kunnen opleiden middels de TWI 2.0 methode